نحوه اجرای کامپوزیت داخلی پرمیوم باند [2 روش قابل اجرا]